photo_2016-04-09_15-45-07

مراقبت از دستگاههاي ارتودنسي

باید مراقب دندان‌های ارتودنسی شده بود. نگهداری از سیم‌ها و براکت‌ها و پلاک ارتودنسی هم بایدها و نباید‌هایی دارد که دانستن آنها برای سلامت دندان‌های تان بسیار ضروری است. استفاده از نخ دندان مخصوص برای آن هایی که سیم و نگین دارند، ضروری است. این نخ دندان‌ به دلیل داشتن سه قسمت عمده، یعنی قسمت […]